הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות זו, היא חלק בלתי נפרד מתנאי השירות שלנו ("תנאים"), ומסדירה את העיבוד וההעברה של נתונים אישיים שנאספו או מעובדים על ידי ענתבי פיתוח בע"מ. ("החברה", "אנו", "אותנו" או "שלנו") בקשר לאתר שלנו ולשירותים שלנו.

מדיניות פרטיות זו מסבירה אילו נתונים אנו עשויים לאסוף ממך, כיצד ניתן להשתמש או לשתף נתונים כאלו עם אחרים, כיצד אנו מגנים עליהם וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך הקשורות לנתונים האישיים שלך (כמוגדר להלן), ואחרות, והיכן רלוונטי.

סוגי המידע

אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגים של נתונים ומידע, בהתאם לאינטראקציה שלך איתנו.

סוג המידע הראשון הוא מידע אנונימי ושאינו ניתן לזיהוי ("נתונים שאינם אישיים"). איננו מודעים לזהות הפרט ממנו אספנו את הנתונים הלא אישיים. נתונים שאינם אישיים הנאספים מורכבים ממידע טכני ועשויים להכיל, בין היתר, את סוג מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן, סוג ההתקן, הפעולות שלך באתר או בשירותים (כגון משך ההפעלה והופעות העמודים), או מיקום גיאוגרפי משוער.

הסוג השני של המידע הוא מידע שניתן לזהותו באופן אינדיבידואלי, כלומר מידע המזהה אדם או שעשוי לזהות אדם בפרט ("נתונים אישיים"). זהו המידע שאתה מוסר ביודעין למשל בעת מילוי טופס באתר. אינך מחויב על פי החוק לספק לנו נתונים אישיים כלשהם. שיתוף הנתונים האישיים איתנו הוא וולונטרי לחלוטין. אינך רשאי לחלוק איתנו נתונים אישיים אודות אנשים אחרים שאינך מורשה לשתף או להשתמש בהם. יתכן שאתה זכאי על פי החוק לבקש לעיין, לתקן, למחוק או להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך. אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, או אם ברצונך ליצור קשר אחרת בקשר למדיניות פרטיות זו, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת: hello@entry.co.il

איזה מידע אנחנו אוספים

 • שם וכתובת דוא"ל: כלקוח אנו נשלח אליך חומרי שיווק בדוא"ל בנוגע לשירותים שבהם אתה משתמש כרגע או לכל שירות שנציע בעתיד ("שיווק ישיר").
 • יצירת קשר: במקרה שתבחר ליצור איתנו קשר בכדי לשאול כל שאלה תתבקש לספק את שמך, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל שלך, שם החברה שלך וטקסט חופשי.
 • מזהה מקוון: כאשר אתה ניגש לאתר שלנו, אנו רשאים, באופן ישיר או עקיף (באמצעות ספקי צד שלישי שלנו) לאסוף את כתובת ה-Mac וה-IP שלך. אנו עשויים לאסוף ממך נתונים טכניים שאינם אישיים בעת כניסה לאתר שלנו, כפי שהוסבר.
 • נתונים טכניים: אנו אוספים גם מידע טכני שאינו אישי המתייחס לשימושך באתר כגון: מידע על המכשיר, יישום או סוג וגרסת דפדפן, סוג תוסף הדפדפן וגרסתו, מערכת הפעלה, או תהליךהמגדיר את זרם הקליקים המלא של הכתובות (URL) מהאתר ואל האתר (כולל תאריך ושעה), תוכן שצפיתם או חיפשתם, זמני תגובה לדף, וכדומה.

בנוסף, אנו עשויים להשתמש בנתונים אישיים מסוימים כדי למנוע פעילויות שעלולות להיות אסורות או בלתי חוקיות, הונאה, הפרעה לא נכונה, הפרות, גניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותים וכדי לאכוף את התנאים, כמו גם כדי להגן על האבטחה או על תקינות מאגרי המידע שלנו. והשירותים, ולנקוט באמצעי זהירות כנגד אחריות משפטית. עיבוד כזה מבוסס על אינטרסים לגיטימיים.

כיצד אנו אוספים את המידע

בהתאם לאופי האינטראקציה שלך עם האתר והשירותים, אנו עשויים לאסוף מידע כדלקמן:

 • באופן אוטומטי – אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie (כמפורט להלן) או בטכנולוגיות מעקב דומות כדי לאסוף מידע אוטומטי כאשר אתה מתקשר עם האתר שלנו.
 • מסופק על ידך מרצון – אנו נאסוף מידע אם וכאשר תבחר לספק לנו את המידע.

שיתוף המידע

אנו רשאים לשתף נתונים אישיים רק בנסיבות המוגבלות הבאות:

 • עם שותפים מהימנים וצדדים שלישיים המסייעים לנו בהפעלת השירותים ובניהול העסק שלנו.
 • עם צדדים שלישיים במידת הצורך בכדי לעמוד בדרישה חוקית, לניהול משפט, כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אחרים, כדי להגן על הביטחון או על תקינות מאגרי המידע שלנו או על השירותים, לנקוט באמצעי זהירות כנגד אחריות משפטית, או במקרה של מכירת חברות, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או אירוע דומה.
 • צדדים שלישיים נוספים בכפוף להסכמתך המפורשת.

בנוסף, אנו עשויים לשתף נתונים שאינם אישיים, נתונים מצטברים ונתונים סטטיסטיים או אנונימיים עשויים להיות משותפים ללא הגבלה עם צדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו. מידע זה אינו מכיל נתונים אישיים ומשמש לפיתוח תוכן ושירותים עבור המשתמשים שלנו.

שמירת הנתונים

אנו שומרים נתונים אישיים שאנו אוספים כל עוד הם נותרים נחוצים למטרות המפורטות לעיל, הכל בהתאם לחוקים החלים, או עד שאדם מביע העדפה לבטל הסכמה. אנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי, למחוק או לתקן מידע במערכות שלנו, ללא הודעה אליך, ברגע שנראה כי זה כבר לא נחוץ למטרות כאלה.

אבטחת מידע

אנו מקפידים מאוד על אבטחת האתר שלנו, השירותים והמידע שלך. יישמנו אמצעי אבטחה טכניים, פיזיים ומנהלתיים להגנה על הנתונים האישיים. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה למידע שלך בשרתים שלנו. הנתונים שנאספו על ידינו נשמרים ב-HubSpot, לקבלת מידע נוסף אודות אבטחת הנתונים, עיין במדיניות האבטחה שלהם.

שינויים ועדכונים

תנאי מדיניות פרטיות זו יחולו על השימוש באתר, בשירותים ובמידע שנאסף בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, אנא היכנס לדף זה לעתים קרובות. במקרה של שינוי מהותי במדיניות זו, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר. שינויים מהותיים כאלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שנמסרה הודעה כזו בשירותי החברה או נשלחה בדוא"ל. אחרת, כל שאר השינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף החל מהתאריך העדכון והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר התאריך המעודכן האחרון יעיד על קבלה והסכמה להיות מחויבים לשינויים אלה.

ממונה הגנת נתונים

אם יש לך בקשות כלשהן בנוגע לנתונים שנאספו במסגרת מדיניות פרטיות זו, כולל ללא הגבלה, בקשות להסיר, למחוק, לתקן, לשנות או להעביר את הנתונים, אנא פנה לקצין הגנת המידע שלנו בכתובת: hello@entry.co.il. אנא כלול את שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל וטופס ה-DSR הרלוונטי, בכל התכתבות כדי שנוכל להשיב לשאלתך או לבקשתך.

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לבעיות פרטיות, או אם ברצונך לספק לך מידע אחר הקשור לנוהלי הפרטיות שלנו, אנא פנה אלינו בכתובת: hello@entry.co.il.

 

עודכן לאחרונה 8 בפברואר 2021

תנאי השירות

על ידי גישה או שימוש באתר האינטרנט או בשירותים אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה. אתה מסכים להיות מחויב ולמלא אחר התנאים באופן מלא, וכן אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים לגבי השימוש שלך בשירותים ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים חוזה משפטי מחייב וניתן לאכיפה בינך וביננו.

בנוסף אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אתה זכאי להיכנס לתנאים אלה, או, במקרה הרלוונטי, יש לך את כל ההרשאות הראויות להיכנס לתנאים אלה; (2) אינך מוגדר "ילד", "קטין" או מונח דומה אחר, בתחום השיפוט שלך ובאופן ספציפי אינך מתחת לגיל 16.

אנו מכבדים את זכויות הפרטיות של המשתמשים שלנו. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירותים או כניסה לאתר.

האתר והשירותים

האתר מספק מידע ומשאבים אודות עסקיה של החברה ותכנים אחרים הקשורים אליהם, כולל, בין היתר, פרטי קשר, תמונות, טקסט, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, קישורים, קבצי הורדה, תוכן מיוחד אחר, תיעוד, נתונים וגרפיקה קשורה ותכונות אחרות (ביחד, "התוכן"). בנוסף, האתר מספק לך אמצעי תקשורת שבהם תוכל להשתמש ליצור קשר, למשל. (האתר והתוכן יכונו יחד "השירות (ים)").

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי ולמשאבים שאינם מופעלים על-ידינו ו/או אינם בבעלותנו. על ידי כניסה לאתרים של צדדים שלישיים כאלה, תהיה כפוף לתנאי השירות שלהם ולמדיניות הפרטיות שלהם, לכן אנו ממליצים לעיין בקפידה בתנאים והמדיניות הרלוונטיים של צדדים שלישיים כאלה. אין לנו שליטה על אתרי צדדים שלישיים, ואנחנו לא אחראים בשום דרך לפעולות של צדדים שלישיים.

התוכן המפורסם באתר מסופק למטרות מידע כלליות בלבד, ושימוש בו הינו על אחריותך הבלעדית. אנו מתנערים במפורש מכל אחריות בגין פעולות הנעשות או לא ננקטות על בסיס כל תוכן שניתן להשיג באתר זה, אשר נמצא באחריותך ובסיכון הבלעדי שלך.

ייצוג, אחריות והגבלת שימוש

הנך מצהיר ומתחייב בזאת את הדברים הבאים: לא תוכל, ולא תסכים, לאשר או לעודד אף צד ג ': (1) להשתמש בשירותים באופן שאינו תואם, בלתי חוקי, בלתי חוקי, מרמה או בלתי הולם; (2) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה באתר ובשירות או למנוע מאחרים להשתמש בשירותים; (3) לשנות, ליצור עבודה נגזרת של, להנדס לאחור, או לפרק את השירות; (4) להסיר, להשמיץ, לטשטש או לשנות את האתר והשירותים או כל תוכן בהם, כולל הודעות על זכויות יוצרים, סימני מסחר, או זכויות קנייניות אחרות הניתנות במסגרת השירות; (5) להשתמש בשירותים כדי לקדם, לנהל, או לתרום לפעילות הונאה, בלתי חוקית או בלתי הולמת אחרת; (6) לטעון זכויות קנייניות כלשהן בתוכן או בתוכן וגם לא להסיר, לטשטש או לשנות כל הודעה בדבר זכויות קנייניות או הצהרות בעלות המופיעות באתר ובתוכן או באתר; (7) רישוי משנה, מכירה חוזרת, השכרה, חכירה, הקצאה, העברת כל זכות, שיתוף או ניצול מסחרי של השירותים או התוכן; (8) שימוש, גישה או ניסיון לגשת לשירותים בכל אמצעי אוטומטי (כולל רובוטים, ספיידרים וכו'); (9) להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב; (10) להשתמש באתר, בשירותים או בתכנים בדרך אחרת בכל דרך בלתי חוקית, תוך הפרה של זכויות צד ג' או זכויותינו, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות, או תוך הפרה של תנאים אלה;

קניין רוחני

השירות והתוכן הם בבעלות בלעדית של החברה או נותני הרישיון שלה. למעט כפי שנקבע במפורש בזאת, שום רישיון, זכות, כותרת או עניין לשירות ו/או לתוכן לא יינתנו לך, ואנו ו/או שותפינו שומרים על כל הזכויות והבעלות על השירות, התוכן והאתר. נאסר עליך להשתמש בזכויות היוצרים של החברה, בסימני המסחר, בשמות המסחריים או בקניין רוחני אחר בכל דרך שהיא, למעט במידה המוגבלת כפי שיוסכם במפורש בתנאים אלה.

כתב ויתור על אחריות

למעט כפי שמופיע כאן, האתר והשירותים ניתנים על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן", ללא אחריות מכל סוג שהוא. אתה מסכים שהחברה לא תישא באחריות לכל החלטה שהתקבלה או פעולה שתבוצע או שלא תבוצע בהסתמך על התוכן, ואנחנו לא לוקחים כל אחריות לכל אובדן, פציעה או נזק שייגרם כתוצאה או בקשר לפעולות כאלה. אנו לא מתחייבים כי השירותים והתכנים יהיו זמינים לשימוש במיקום מסוים או בזמן ספציפי. למעט האמור במפורש במסמך זה, החברה אינה מציעה כל התחייבות, אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, מפורשים או מרומזים, באשר לאבטחת כל מידע שתמסור או פעילויות שתבצע במהלך השימוש שלך בשירותים. השימוש שלך בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

הגבלת התחייבויות

אתה מכיר ומסכים לכך שהחברה, לרבות אך לא רק: מנהליה, עובדיה וסוכניה (ביחד: "עובדי החברה"), וכן השותפים, הספקים, המפיצים, ומורשי צד-שלישי, לא יהיו אחראים לכל נזק או פגיעה ישירה או עקיפה, מקרית, תוצאתית, או דומה, בגין רווחים אבודים, הפרעה, אובדן נתונים, אובדן רצון טוב, תקלה בעבודה, תקלה או השבתה של מכשיר, או תקלה הגורמת לחוסר היכולת להשתמש באתר או בשירותים גם אם החברה קיבלה ייעוץ לגבי אפשרות של נזקים כאלה. יתר על כן, אנו לא נהיה אחראים לכל כישלון לביצוע, או עיכוב לביצוע, כל אחד מההתחייבויות שלנו שנגרמות כתוצאה מאירוע מחוץ לשליטתנו (המשמעות היא פעולה כלשהי או אירוע מעבר לשליטה סבירה שלנו). בשום מקרה המחוייבות הקבוצתית של החברה על תביעה כלשהי הנובעת מתנאים אלה והשירותים או קשורה אליהם, לא תחצה את סך 1000 ש"ח.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את החברה ואת חברות השלוחות שלה, ולנושאי משרה, מנהלים, עובדים וסוכנים, מכל טענות, נזקים, התחייבויות והוצאות (כולל שכר טרחת עו"ד סביר) הנובעים מ- (i) מהשימוש שלך השירותים אינם עומדים בתנאים אלה כולל רשלנות ומעשה פסול; (ii) שימוש לרעה או הפרה של זכויות צד ג' באמצעות השירותים; והגשת הפרתך לכל חוק, תקנה ומדיניות רלוונטיים. חובת שיפוי זו תשרוד אף לאחר סיום או פקיעת תנאים אלה והפסקת השימוש שלך בשירותים.

סיום

אתה יכול להפסיק את השימוש שלך בשירותים בכל עת. אם ברצונך להפסיק את השימוש שלך בשירותים, תוכל לעשות זאת פשוט על ידי הפסקת השימוש שלך באתר. אנו רשאים לשנות, לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט בשירותים בכל עת ללא הודעה אליך וללא כל אחריות  כלשהי כלפיך בקשר לכך.

שיפוט

על תנאים אלה יחולו פרשנות בהתאם לחוקי מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת לפתור כל סכסוך שיש לך אך ורק עם בית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל. כל עילה לתביעה שקשורים לשירות מוגבלת בזמן לשנה (1) מהאירוע שנוצר, והיא תבוטל לצמיתות לאחר מכן.

שונות

תנאים אלה מהווים את ההבנה המלאה בינך לבין החברה ביחס לשימוש בשירותים. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה, תעשה שינוי בהוראה כזו במידה הדרושה בכדי להפוך אותה לאכיפה, והחלטה כזו לא תשפיע על אכיפתה של הוראה כזו בנסיבות אחרות, או על שאר ההוראות בהן בכל הנסיבות. כישלון של החברה לאכוף זכויות כלשהן או לנקוט בפעולה נגדך במקרה של הפרה כלשהי, לא ייחשב כוויתור על זכויות כאלה או על פעולות עוקבות במקרה של הפרות עתידיות. תנאים אלה וכל זכות המוענקת בזאת אינם רשאים להקצות על ידך ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה רשאית להקצות את זכויותיה וחובותיה המפורטים בזאת בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שום דבר בתנאים אלה לא נועד או צריך להתפרש ליצירת שותפות, סוכנות, מיזם משותף או יחסי עבודה.

תיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי; שינויים כאלה ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת התנאים המתוקנים באתר. תאריך התיקון האחרון יבוא לידי ביטוי ב"עודכן לאחרונה" בתחתית המסמך. המשך השימוש שלך בשירותים מהווה את ההכרה וההסכמתך לתיקונים אלה ולהסכמתך להיות מחויבים אליהם. במקרה של שינויים מהותיים, אנו נעשה מאמצים לספק הודעה בכתב באמצעי תקשורת רלוונטיים.

 

עודכן לאחרונה 8 בפברואר 2021

מדיניות Cookies

אנו משתמשים ב"עוגיות" (או בטכנולוגיות מעקב דומות) כאשר אתה ניגש לאתר או מתקשר עם השירותים שאנו מציעים. שימוש זה הנו נוהג סטנדרטי בכל התעשייה. "עוגיה" היא פיסת מידע קטנה שהאתר מקצה ושומר במחשב שלך בזמן שאתה צופה באתר. ניתן להשתמש בקובצי Cookie למטרות שונות, כולל לאפשר לך לנווט בין דפים ביעילות, כמו גם למטרות סטטיסטיות. תוכל למצוא מידע נוסף על עוגיות בכתובת: https://www.allaboutcookies.org ו- https://cookiepedia.co.uk.

ישנם מספר סוגים של עוגיות, שלוש העיקריות והנפוצות הן:

 • עוגיות חיוניות, פונקציונליות, הפעלה ואבטחה – חיוניות לאפשר תנועת משתמשים ברחבי האתר, כדי שהאתר יתפקד כראוי ולמטרות אבטחה. לידיעתך, לא ניתן להשבית את קובצי ה-Cookie הללו, או אם הם מושבתים, תכונות מסוימות של השירותים עשויות שלא לעבוד.
 • עוגיות אנליטיות, מדידה וביצועים – משמשות לאיסוף מידע על אופן השימוש המשתמשים באתר (קליקים, ניווט, זמן ותאריך גישה וכו ') במטרה לשפר את השירותים שלנו ואת האופן בו אנו מציעים אותם, כמו גם הערכת ביצועים של התוכן הזמין באתר.
 • עוגיות העדפה, מיקוד ופרסום – משמשות לפרסום ברחבי האינטרנט ולהצגת מודעות רלוונטיות המותאמות למשתמשים על סמך חלקי האתר שיש להם (למשל, קובץ ה- cookie יציין שביקרתם בדף אינטרנט מסוים ויציג בפניכם מודעות הנוגעות דף אינטרנט זה).

העוגיות הספציפיות (שלנו ושל צד שלישי) שאנו משתמשים בהן כרגע הן של כלי גוגל אנליטיקס. ניתן לקרוא על מטרת השימוש, מדיניות הפרטיות שלהן ובקרות ביטול ההסכמה מוגדרות הקישורים הבאים:http://www.google.com/policies/privacy/partners   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ביטול הסכמה לעוגיות

 • שים לב כי, רוב הדפדפנים יאפשרו לך למחוק קובצי Cookie מהמחשב שלך, לחסום קבלת קובצי Cookie או לקבל אזהרה לפני שמירת קובץ Cookie. על ידי ביצוע ההוראות של העדפות המכשיר שלך, ועל ידי התאמת הגדרות הפרטיות והאבטחה של דפדפן האינטרנט שלך, אתה עשוי להסיר קובצי Cookie, אולם אם אתה חוסם או מוחק קובצי Cookie ייתכן שתכונות מסוימות של השירותים לא יפעלו כראוי והחוויה המקוונת שלך עשויה להיות מוגבלת.
 • אנא עיין בדף התמיכה של הדפדפן שבו אתה משתמש. בהקשר זה, להלן כמה קישורים שעשויים להיות לך שימושיים: Google ChromeFireFoxInternet ExplorerSafariEdgeOpera
 • אתה יכול גם ליצור איתנו קשר (עיין בפרטי יצירת הקשר שלנו למטה), ואנחנו נעשה מאמצים לסייע לך.

 

עודכן לאחרונה 8 בפברואר 2021

הצהרת נגישות

אנו מחוייבים הן ברמה החברתית והמוסרית והן ברמה החוקית לספק שירות הולם לכלל אזרחי מדינת ישראל לרבות אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוקים ולתקנות נגישות.

התאמות נגישות בשירותי אינטרנט

באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://entry.co.il בוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות תקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התשע"ג 2013 ועדכונה מתאריך ה 26.10.2017.

ראוי לציין כי בשל אופיים הדינאמי של אתרי אינטרנט, דפדפנים, טכנולוגיות מסייעות לנגישות במערכות הפעלה ו/או במכשירי קצה שונים, ייתכן ובמקרים מסוימים לא תהייה תאימות מוחלטת עבור כל שילובי טכנולוגיות הסיוע, הדפדפנים ומכשירי הקצה. לפיכך, קיימת אפשרות של סטייה קלה מדרישות מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA. לא כל סטייה מהתקן פירושה פגיעה ביכולתם של אנשים עם מוגבלות לגלוש באתר ו/או ביישום ו/או במסמך דיגיטלי.

התאמות נגישות

לצורך הנגשת האתר לבעלי מוגבלות, אלו הפעולות שנקטנו ואיפשרנו:

 • קוד היררכי, שימוש בתגיות סמנטיות, הגדרת אזורים במאפייני Aria.
 • התאמת האתר ל-Zoom המובנה של הדפדפן עד לרמה של 200%.
 • מעבר עכבר על אלמנטים ותמונות מציג הסבר קצר של התוכן (Alt).
 • שימוש בכפתור Tab מאפשר לנווט בין הכפתורים באתר.
 • כפתור נגישות מגביר את רמת הקונטרסט, ומחזק את ה-Outline סביב האלמנט שב-Focus.
 • מפת אתר.

ממונה נגישות

בשאלות הנוגעות לנגישות בשירותי אינטרנט, יש לפנות לחברה בכתובת הדוא"ל hello@entry.co.il

 

עודכן לאחרונה 8 בפברואר 2021